گندم زار من

بسم الله الرحمان الرحیم
نویسنده : محمد - ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/۱٦
 

چون ذات الهی پوشیده است و همواره پوشیده خواهد ماند، خداوند خودش رو با صفاتش به بندگان معرفی کرده. در بسم الله الرحمان الرحیم ما از اسم الله استعانت میجوییم. اسم در اینجا اسم صفاته. الله هم نامی از خداونده که در برگیرنده تمامی صفات الهی است. پس بسم الله میشه با استعانت از تمامی صفات الله.

 

 

 

 

 وقتی خداوند به جضرت نوح امر میکنه وقت عذابه، میفرمایند با بسم الله شروع کن و با بسم الله لنگر بیانداز. استعانت از اسم الله کشتی رو از موج هایی که به اندازه کوه بودن نجات داد.

 

 

 

 

 

 

 زندگی ماهم بی شباهت به طوفان حضرت نوح نیست. موج های بلند هوس، دنیا طلبی. باید با علم از بسم الله الرحمن الرحیم استعانت بجوییم.

برداشتی از سخنان دکتر محمد علی انصاری