گندم زار من

روح آیینه ای
نویسنده : محمد - ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٩
 

من فک میکنم روح انسان مثل رادیو عمل میکنه که امواج رو میگیره صوت بیرون میده.

همکارم گله میکرد که میرم خونه، بی دلیل دعوا راه میفته. خدا به ذهنم انداخت که خوب ما از صبح که پا میشیم زشتی میبینیم. سر کار دروغ و ریا، توی خیابون ساختمونای بی قواره، بالکن های زشت، دود و ترافیک. معلوم خروجیش دعوا میشه.

میگن یکی از علمای فلسفه برای نوشتن کتابش، حمام میکرد، لباس تمیز میپوشید، خودش رو خوشبو میکرد، میرفت در یک باغی کنار جوی آب تازه شروع به نوشتن میکرد. روح خاصیت آیینه ای داره.

بنظرم کسی که آشغال میرزه تو خیابون، تو دعواهای داخل خونمونم شریکه. یعنی عین عمل آشغال ریختن که اون دنیا گریبانمون رو میگیره یعنی تمام این تبعاتش.