گندم زار من

65 حدیث امام حسن مجتبی (ع)
نویسنده : محمد - ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٤
 

خـویشاونـد کسـى است کـه دوستـى و محبّت، او را نـزدیک کرده باشد و اگـر چـه نـژادش دور بـاشد.و بیـگانـه کسـى است کـه از دوستـى و محبّت به دور است و گرچه نژادش نزدیک باشد.

                                                                      

                                                              امام حسن مجتبی (ع)