چشم زخم

سلام خدمت استاد محترم. استاد آیا تاثیری که برای اسفند در جلوگیری از چشم زخم گفته میشود صحیح است؟ شما در سخنرانی خود به چشم زخم اشاره فرمودید. برای خنثی کردن آن معوذتین کارگشاست؟

باسلام

در مورد اسپند سند متقنی در تاثیر آن وجود ندارد. آنچه اثر میکند همان معوذتین است که فرمودید، که بسیار موثر است. موفق باشید.

معوذتین (سوره ناس و فلق)


/ 0 نظر / 41 بازدید