همانا انسان تا وقتی که در نماز است جسم او و لباسش و فرش زیر پایش و در و دیوار اطرافش و هرچه در اطراف او می باشد تسبیح خدا میگوید. پس چه زشت است که انسان در نماز متوجه خدای عزوجل نشود و از فرش زیر پایش پست تر گردد.   

 امام علی (ع)

 

 

 

 

میزان الحکمه جلد 5 صفحه 377

/ 1 نظر / 4 بازدید