پایان نامه چهارمی

بالاخره بعد از چند ماه پایان نامه خانومرو نوشتم (آخرشم اسمشو درست یاد نگرفتم). پولشم کامل گرفتم. احساس سبکی می کنم. شاید دیگه حالا حالاها سمت پایان نامه نرم. همه چیه آدمو درگیر می کنه.

روزی خدا بود. خدا شکرت. پولش تو این موقعیت خیلی خیلی خوب بود.

/ 0 نظر / 2 بازدید