4

چند تا دونه موی سفید لا به لای موهام پیدا شده که خیلی حرمت دارن.

برای من پیامبر تعریف ویژه ای داره. هر چیزی که توجه من رو به عالم بالا معطوف کنه یک پیام آوره. علامه جعفری داستایووسکی رو جزو پیامبرها می دونه. اون چن تا مو هم پیامبر های من هستند که چون مستقیم واسه خودم نازل شدن، خیلی عزیزن. هر وقت روبروی آینه می ایستم، من رو انذار می دن که محمد، عزیز دل ما، عمرت داره می ره و هنوز از هدف والات خیلی فاصله داری.

من مشتری یوسف و در دست کلافی

جز رشته دل بر سر بازار ندارم

/ 1 نظر / 6 بازدید
من نویسی

چقدر تعبیر آدمها از موی سفید متفاوته[خنثی]