صاب خونه

خداروشکر مشکل خونه هم حل شد. انقد دعا کردیم. می گن وقت اذان دعا به استجابت نزدیک تره. داشت اذان می گفت دعا کردم. چند دقیقه بعد صاحب خونه پیام داد تا بهمن بشینید.

انشالله تا بهمن دیگه خونه رو تحویل بده.

/ 0 نظر / 4 بازدید