امور دنیوی

اصلاح امور دنیایمان را خود خدا عهده دار شده است ولی مردم دنیا به عکس عمل می‌کنند. بار سنگین دنیا را به دوش می‌کشند و آخرتشان را که باید خودشان برای آن تلاش کنند به خدا وا میگذارند.

حاج اسماعیل دولابی

/ 0 نظر / 2 بازدید