حدیث امام حسن (ع)

امام حسین (ع) به سپاه ظلم یزید فرمودند:

شما همگی نافرمانی ام می کنید و به سخنم گوش نمی دهید. مسلما به علت هدیه های حرامی است که به شما رسیده است و در اثر غذاهای حرامی است که در شکمتان انباشته شده است. خداوند اینچنین بر دل های شما مهر زده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید