دختر پرتقال

بعضی وقت ها، از دست دادن چیزی که دوستش داریم، بهتر از هرگز نداشتن آن می باشد.

این یک جمله از کتاب "دختر پرتقالِ". نمی شه گفت کتاب خیلی خوبیه. اما این جمله، جمله عجیبیه.

این کتابیه که توی سرویس بعد از تفسیر استاد گوش می دم. توی کوچه حسابی فک کردم. من هم از این "چیزها" به وفور دارم. 

یه فیملی بود که اسمش یادم نمی یاد. جیم کری بازی می کرد. یه پروفسوری توی یه شهری، دستگاهی اختراع کرده بود که ذهن رو از خاطراتی که صاحب خاطرات مایل بود پاک می کرد. جیم کری می خواست ذهنشو از همسرش که ازش طلاق گرفته بود پاک کنه. اما نتونست. این قانون همه رو شامل می شه.

/ 0 نظر / 2 بازدید