من و چوچان. خانومی شده واسه خودش. تخم می ذاره. بچه بود می ذاشتمش زیر پیرنم، از یقم میومد بیرون.

چقد بچه ها زود بزرگ می شن. ای بابا.

/ 0 نظر / 9 بازدید