10

خبر خوش بدم. انشالاه فردا واسه یک هفته دارم می رم شمال. عروسی برادرمه.

حتما حدس می زنید که برادرم با عروسمون ازدواج کرده. اما مطمئنا نمی دونستید که عروسمون، دختر خالمونه. راستش زیاد با عروسی حال نمی کنم، حالا می خواد عروسی هر کی باشه. از شلوغی بیزارم.

پی نوشت: امیدوارم منو وادار به حرکات موزون نکنن. هر بار که این کارو می کنم مردم به سمتم آشغال پرت می کنن. بی تربیتا.

/ 0 نظر / 3 بازدید