دلایل رد دعا

گناهانی که دعا را رد می‌کنند:

یک. نیت بد؛

دو. ناپاکی باطن؛

سه. نفاق با برادران؛

چهار. عدم اعتقاد به اجابت دعا؛

پنج. تاخیر نمازهای واجب از وقت خودش؛

شش. ترک تقرب به خداوند عزوجل به وسیله ترک احسان و صدقه؛

هفت. ناسزاگویی و بدزبانی

امام سجاد (ع)

/ 0 نظر / 2 بازدید