لوییس دوم

مصادف با سالگرد ازدواجمون پای لوییس دوم هم به خونمون وا شد. لوییس اسم تلویزیونایی که در جوار ما زندگی می کنن.  لوییس اول سه سال بهمون خدمت کرد. به خاطر خدمات شایانی که بهمون کرد می خواییم واسه دوران بازنشستگیش بفرستیمش بره یه جای خوش آب و هوا. چون مال مامانم اینا بود می ره شمال.

دنیای بی وفا

/ 0 نظر / 4 بازدید