بازنشستگی

شغلی خوبه که بازنشستگی نداشته باشه. عاشقی از اون شغلاست. حتی بعد از مرگ هم سر کاری. خوش به حال کسایی که شغل اصلیشون عاشقیه، این شغلا که ما داریم واسشون، شغل دومه.

سر کار همش موج منفیه. همه یه چیزی پیدا کردن واسه ناله زدن. هیئت علمی، حقوق، خونه، دوری راه.

/ 0 نظر / 82 بازدید