پس مجو پیشی از این سر لنگ باش

وقت واگشتن تو پیش آهنگ باش

/ 1 نظر / 39 بازدید
هاشم

مطلبتون خیلی تیره هست !! اگرخواستیددرمورد شفاعت واقعی بدانید به من سر بزنیدونظر بدهید