عشق به خدا

به نظرم هممون ذاتا عاشق خدا هستیم. وقتی یه جنگل زیبا توی پاییز مارو به وجد میاره، در واقع زیبایی اون جنگل گوشه ای از زیبایی محض خودشه که به اون جنگل بخشیده. پس وقتی جزء رو دوست داریم، از لحاظ منطقی کل رو هم دوست داریم. یا مثلا ما عاشق مادر و پدارمون هستیم. برای چی؟ چون محبت دیدیم و این ذره ای از محبتی است که محبت آفرین خودش توی قلب اونها قرار داده. تا وقتی بچه بودیم و نق نقو واسطه بشن و مارو نگه دارن. عشق به پدر و مادر در واقع یعنی عشق به خدا.

عشق به همه چی همینجوریه. منتها حجاب هست نمی ذاره ما ببینیم.


/ 0 نظر / 44 بازدید