46

ای موسی هرچه احتیاج داری از من بخواه، حتی نمک طعام و علف گوسفندانت را.

                                                                                           خدا

/ 3 نظر / 5 بازدید
باشو

وای محمدم میدونی پسرچقدرپروفایل قبلیتو میخوندم برات دعامیکردم؟ باورت نمیشه .حق داری تومادرنیستی که ‘ بدونی ادم دلش پیش تمام بچه هاست فرق نمیکنه کی دنیا اورده .امروزچشمم به نوشته جدیدت افتادهمینجوردارم میخندم[خنده][خنده]باورکن .به همین اسونی خدابهت یه فرشته داد.[هورا][هورا][دست][گل][گل] خداچقدرمهربونه .کاش قدرشو بدونم

نجمه

سلام روزت مبارک استاد[گل]

نجمه

سلام، نخیر استاد شمایی که کلی چیز خوب یادمون میدی[چشمک][گل][گل] نه! جایی نمیرم...