/ 3 نظر / 3 بازدید
عمه

سلام.یکدوره ختم قرآن برای شادی روح مرحومه اشرف سادات (معتکف)از25-3اسفند 91برگزارمیشودچشم امید به همکاری شماداریم

نجمه

شما هم رمزي شدي ديگه

عمه

فریادرس ناله درویش تویی آرامی بخش این دل ریش تویی طوفان فزاینده مرا غرق نمود یادآور راه کشتی خویش، تویی امام خمینی