پیتزا

اولین پیتزا

 

 

شاید سوخته به نظر بیاد. اما واقعا خوشمزه بود. بعدشم بهتر آدم اول آشپز و زحمتاشو ببینه بعد خوراکی که درست شده.

/ 3 نظر / 5 بازدید
عمه

حتماتوحواسشو پرت کردی....راستشوبگو چه خطایی کردی؟بگو من طاقت شنیدن دارم[خنده]

عمه

دیدی زود فهمیدم.بچمو غریب گیرآوردی؟[خنده][شرمنده]

یسنا

اینا که نسوختن!!! فقط یه کمی برشته شدن![نیشخند] مهم اینه که آشپزشون با عشق درستشون کرده![قلب]