پست های ارسال شده در آبان سال 1390

19

  خواهان آنچه پدید نیامده نباش که آنچه پدید آمده برای سرگرم شدن تو کافی است.                                                                              حضرت علی (ع)       هرکی تفاسیر یاسین ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 33 بازدید