پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

41

مَن رامَ وَصلَ الشَّمس حَاکَ خُیوُطَهَا     سبباً الَی امالِهِ، فَتَسَلَّقَا چقد قشنگه   می گه کسی که خواهان رسیدن به خورشیدِ، می شینه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 34 بازدید