پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

55

هرکه بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، مصائب دنیا بر وی سبک آید، گرچه تکه تکه شود.                                                                     امام علی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 38 بازدید