49

همیشه در خدمت مادر و پای بند او باش، چوت بهشت زیر پای مادران است و نتیجه آن نعمت های بهشتی خواهد بود.

                                                                    حضرت فاطمه (س)

/ 2 نظر / 7 بازدید