قدر سلامتی

چند سالی بود که اینجوری مریض نشده بودم. تازه این موقع هاست که آدم قدر سلامتیو می دونه.

باید از سلامتیمون برای جلب رضای محبوب استفاده کنیم. تنها اینجوریه که قدر سلامتیمونو خواهیم داشت. وقتی مریض بودم، آرزوی یه نماز درست حسابی تو دلم موند. بعد وقتی به گذشته فک می کردم، می دیدم خیلی بهتر از این حرفا می تونستم عمل کنم. سلامتی ارزش زیادی داره، به شرطی که بدونیم چه جوری ازش استفاده کنیم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
نجمه

خدا بد نده ... هميشه سلامت باشي...[گل]