حدیث امام حسین (ع)

دارایی تو اگر از آن تو نباشد، تو از آن او خواهی بود. پس به آن رحم نکن، چون او به تو رحم نمیکند و پیش از آنکه او تو را بخورد، تو او را بخور. چه خوب گفته اند در تفسیر زهد که " زهد آن نیست که مالک چیزی نباشی، بلکه زهد آنست که چیزی مالک تو نباشد".

امام حسین (ع)

/ 0 نظر / 3 بازدید