105 حدیث امام حسین (ع)

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر به آرزویش میرسد و زودتر به آنچه می ترسد، گرفتار می شود.        

                                                  امام حسین (ع)

/ 1 نظر / 4 بازدید