عدل

عدل در لغت به این معناست که هرچیزی رو سر جای خودش بذاری.

چند ترم توی نمره دادن هرکسیو رو سر جای خودش می شونم. هرکی هرچی حقشه. فهمیدم نمره حق الناسه. الکی نیست همینجوری الکی نمره داد. اون دنیا بازخواست می کنن. از بیست و پنج صدم نمی گذرم. مثلا همین ترم قبل یه نفر تو کلاسم با نه و هفتاد و پنج صدم افتاد. وقتی فکر کردم دیدم اگه بهش ارفاق کنم، ظلم کردم، اول در حق خودم و بعد بقیه بچه ها و حتی خودش. انداختمش.

واسطه هم بیارن که آقا به این بیچاره نمره بده، هیچ فایده نداره. دو ترم قبل این اتفاق افتاد. یکی از بچه ها از یکی از اعضای "بلندپایه" دانشگاه نامه آورد که قبولش کنم. "کلا" یعنی هرگز. ترس از خدا نذاشت.

اما یه جوی خوبی تو کلاسام ایجاد شده. چون همه می دونن که حقشونو می گیرن، نه بیشتر و نه کمتر، دارن تلاش می کنن. بی سوادا همه خودشونو کشیدن بالا. ممنون خدا.

انصافا معلمی خیلی سختی داره.

/ 0 نظر / 4 بازدید