33

خداوند در سوره یاسین می فرمایند قرآن تنها کسانی را انذار می دهد که زنده هستند و برای کافرین اتمام حجت است. در این آیه "لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین". اما منظور از حی در اینجا چه معنایی داره؟ شاید این فکر به ذهن متبادر بشه که خود قرآن اومده تا جان های مرده را زنده کنه، پس اینجا یعنی چی؟

ما چند نوع حیات داریم.

یکی حیات جمادات. مثل زندگی یک سنگ یا یک کوه. که نه رشد می کنند و نه احساسی دارند، اما هستند.

حیات نباتی. که رشد می کنند اما عاری از احساس هستند.

حیات حیوانی. که هم رشد می کنند و هم احساس دارند اما براساس غریزه عمل می کنند و از فکر کردن خبری نیست.

حیات انسانی. که همه چیز حیات حیوانی رو دارند به علاوه تفکر.

حضرت حق می فرمایند تنها افرادی از انسان ها توسط قرآن انذار می شوند که زنده باشند، یعنی حیات انسانی داشته باشند. فکر کنند. اون هم نه تعقل معیشتی که "تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا"، این نه. بلکه "از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود". برای فاصله گرفتن از حیات حیوانی، این نوع تفکر لازم است. حالا اگر این رو نداشته باشیم، حیات حیوانی داریم که واسه انذار شدن بکار نمی یاد. یا حتی ممکنه ضربه مغزی شده باشیم که می ریم تو قسمت حیات نباتی.

/ 1 نظر / 2 بازدید
باشو

سلام...اجرت با سیدالمرسلین انشالله[گل]