87

سفر مخفیانه فرشته به پایان رسید. امروز رفت.

خداروشکر که به یک آرامشی رسیدم. امروز افتادم به شستن ظرف ها و جوراب ها. اونم با انگیزه بالا.

واقعا همین زندگی عادی پر از شادیه. اما متاسفانه حتما باید یه اتفاقی بیوفته تا ما متوجه بشیم.

شام می خوام واسه خودم بال کباب کنم. به به.

/ 0 نظر / 4 بازدید