74 سالگرد تولد

توی سالگرد تولدم تصمیم گرفتم بیشتر از گذشته فکر کنم. می خوام وجه تمایز خودمو با درختا و پشه ها و گربه ها و بقیه حیوونا بیشتر کنم. اما نمی دونم چرا هروقت زیاد فکر می کنم، نسبت به این حیوونا دچار غرور می شم. گربه از جلوم رد می شه، بهش پوزخند می زنم. بنده خدا اصلا نمی دونه قضیه چیه. خنده واسه چیه. واقعا بی جنبه ام.

/ 1 نظر / 7 بازدید
ammeh

salam.ink b khay motefavet bashi aleeyeh.[هورا][هورا][گل]