# حدیث_حضرت_علی_(ع)

61

اگر بردبار نیستی خود را به بردباری بزن.                                            حضرت علی (ع)   چقد حضرت قشنگ می فرمایند. من امتحان کردم، جواب داد.
/ 5 نظر / 33 بازدید