# همراه_بودن_خدا_با_گمان_خوش_بندگان

83

به خداوند خوش بین باش زیرا هرکه به خدا خوشبین باشد، خدا با گمان خوش او همراه است.                                                                            امام رضا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید