حدیث امام رضا (ع)

گاهی کسی صله رحم می کند، در حالی که از عمرش سه سال باقی است. خداوند (به خاطر این عمل) باقی مانده عمر او را سی سال می کند. و خدا آنچه بخواهد می کند.

امام رضا (ع)

اصول کافی، جلد 2، ص 150.

/ 0 نظر / 48 بازدید