حدیث حضرت علی (ع)

همه خوبی ها در این دو جمع شده اند: عمل کردن به آنچه ماندنیست و کوچک شمردن آنچه فانی شدنی است.

                                                                       حضرت علی (ع)

/ 0 نظر / 2 بازدید