سوال از استاد


سوال شما:

سلام استاد عزیز و محترم.

استاد با توجه به این موضوع که در جهان باقی سیر ما ابدی و جاودان خواهد بود، در این روند معرفه الله آیا ما نیز برای مثال ادراکات حضرت محمد (ص) آن هنگام که به معراج رفت را درک خواهیم کرد و از آن فراتر خواهیم رفت؟


پاسخ شما:


با سلام. ادراکات ما به میزان وسعت وجودی ماست.مسلم هیچ کس به شرح صدر و وسعت وجودی نبی مکرم نخواهد رسید اما از آن جنس ادراکات حتما خواهد داشت و تجربه می کند.

موفق باشید


/ 0 نظر / 19 بازدید